Hledejte příslušenství, díly, značky,...
Všechny kategorie

Vyhledat

Hledejte příslušenství, díly, značky,...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez BURIMEX s.r.o., z siedzibą w Bavoryně č.p. 221, 267 51 Bavoryně, nr identyfikacyjny: 29023947, (zwaną dalej"Administratorem"), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • e-mail (zwane dalej "danymi osobowymi").
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w szczególności wysyłania newsletterów Administratora do osoby, która wyrazi na to zgodę. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 10 lat. Osoba wyrażająca niniejszą zgodę przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe BURIMEX s.r.o., Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, info@svetkaravanu.cz.
 4. BURIMEX s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo do:
  1. Uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu, istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Prawo do sprostowania przez Administratora bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dotyczące ich dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient cofnął zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. Aby Administrator mógł ograniczyć przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli zaprzeczają ich prawidłowości przez okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a oni żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na ich żądanie Administrator przekaże ich dane osobowe innemu wskazanemu przez nich Administratorowi.
  6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. Skontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i z Organem Ochrony Danych Osobowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez BURIMEX s.r.o., z siedzibą w Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, nr identyfikacyjny: 29023947, (zwaną dalej"Administratorem") w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • w przypadku podmiotów gospodarczych numer rejestracyjny, numer VAT (zwane dalej "danymi osobowymi").
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji w sklepie internetowym Administratora. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 10 lat. Osoba udzielająca niniejszej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe BURIMEX s.r.o., Bavoryně nr 221, 267 51 Bavoryně, info@svetkaravanu.cz.
 4. BURIMEX s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo do:
  1. uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie można tego ustalić, kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu, istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. prawo do sprostowania przez administratora bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dotyczące ich dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient cofnął zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. Aby Administrator mógł ograniczyć przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli zaprzeczają ich prawidłowości przez okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a oni żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na ich żądanie Administrator przekaże ich dane osobowe innemu wskazanemu przez nich Administratorowi.
  6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. skontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i z Organem Ochrony Danych w przypadku wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa.

W Bavoryni dnia 1.1.2024 r.

Porovnání produktů zamknij

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Nie masz jeszcze u nas konta?

Zarejestruj się i korzystaj z
naszych benefitów

 • Historia zakupów
 • Szybsze składanie zamówień
 • Przechowujemy dla Ciebie paragony
 • Korzystne oferty

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.